ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷോക്കിലാണ്; അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല

അഭിമുഖം; മാത്യുക്കുട്ടി സേവ്യർ/ അർജുൻ ഉണ്ണി

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നായികയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ പുരസ്‌കാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് : കനി കുസൃതി

അഭിമുഖം ; കനി കുസൃതി /അർജുൻ ഉണ്ണി

പല സേവനങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ലഭ്യമാകുകയും അത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്

അഭിമുഖം ; ലീല സന്തോഷ് / അനഘ കെപി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗോത്ര സംവിധായകയായ ലീല സന്തോഷമായി the tongue സബ് എഡിറ്റർ അനഘ കെപി നടത്തിയ അഭിമുഖം. വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ വിഭാഗത്തെ ഏത് തരത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗോത്രവിഭാഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന … Read More

ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംവാദിച്ചു ; ഇനിയുള്ള കാലം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടും സംവാദിക്കും

ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംവാദിച്ചു ; ഇനിയുള്ള കാലം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടും സംവാദിക്കാം