എൻപിസിഐഎല്ലിൽ 72 ഒഴിവുകൾ

☛ ന്യൂക്ലിയാർ പവർ കോർപ്പഫേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 72 ഒഴിവ് ☛ ടെക്നിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍- 50 (മെക്കാനിക്കല്‍-28, 50ക്ട്രിക്കല്‍-10, സിവില്‍-12) ☛ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍/ഡി (സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്)-8 ☛ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ജിഡിഎംഒ)-7 ☛ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഫയര്‍ … Read More

പരീക്ഷയില്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിനേടാം

National Institute of Malaria Research Latest Job Notification Details NIMR Recruitment 2020 Latest Notification Details Organization Name National Institute of Malaria Research Job Type Central Govt Recruitment Type Temporary Recruitment … Read More

കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപറേഷനിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്

About Kerala Medical Services Corporation (KMSCL) Kerala Medical Services Corporation (KMSCL) is a fully owned Government Company for providing services to the various health care institutions under the department of Family … Read More

ബിഎസ് എഫിൽ പുതിയ വിഞ്ജാപനം ; സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,കോൺസ്റ്റബിൾ,ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകൾ

BSF Recruitment 2020 Latest Notification Details Organization Name Border Security Force Job Type Central Govt Job Name Sub Inspector (SI), Head Constable (HC) and Constable Tradesman (CT) Total Vacancy 317 … Read More

തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്ക്  അഡ്മിഷൻ  ആരംഭിചിരിക്കുന്നു

കോഴിക്കോട് ഗവ. ഐ.ടി.എയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റി നടത്തുന്ന ഏറെ ജോലി സാധ്യതകളുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിചിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള Diploma in Mobile Phone Technology & Tablet Engineering, Advanced Robotics, ഒരു മാസം … Read More

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം. ഫോറസ്റ്റ് സർവീസസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും. ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം. സെപ്റ്റംബർ … Read More