ആനക്ക് പടക്കം നൽകി ക്രൂരത ; ഞെട്ടിച്ചെന്ന് കോഹ്ലി

ഗർഭിണിയായ കാട്ടാനക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒളുപ്പിച്ച സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിതെറിച്ച് ചെരിഞ്ഞസംഭവം ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു വെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കോഹ്ലി. കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു,മൃഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. കോഹ്ലി … Read More